Politica firmei

Declaraţia conducerii

Pro-Tool utilizeazǎ toate instrumentele necesare în vederea funcţionǎrii şi dezvoltǎrii firmei, ceea ce asigurǎ succes în termen lung.
Pentru menţinerea şi întǎrirea reputaţiei firmei, utilizǎm un control riguros al calitǎţii.

 

În situaţia economicǎ actualǎ este indispensabilǎ reânnoirea, economisirea energiei şi protejarea conştientǎ a mediului înconjurǎtor. Pǎstrarea şi întǎrirea reputaţiei noastre pe piaţa autohtonǎ, pretinde firmei un grad ridicat de adaptabilitate.

Angajament:
Perfecţionarea continuǎ a calitǎţii produselor.